Edunvalvonta

Yksi TIROn tärkeimmistä rooleista on ajaa insinööriopiskelijoiden etua ja oikeuksia. Konkreettisesti tämä tarkoittaa muunmuassa koulun, TAMKOn ja tekniikankerhojen kanssa jatkuvaa yhteistyötä koulutuksen laadun parantamiseksi ja mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Lisäksi tukenamme toimii valtakunnallinnen Insinööriopiskelijaliitto ja Insinööriliitto.