Valikko Sulje

Edunvalvonta

Yksi TIROn keskeisistä rooleista on valvoa insinööriopiskelijoiden etua. Konkreettisesti tämä tarkoittaa TAMKin, opiskelijakunta Tamkon ja tekniikan kerhojen kanssa tehtävää jatkuvaa yhteistyötä koulutuksen laadun parantamiseksi ja mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Tukenamme toimivat valtakunnalliset Insinööriopiskelijaliitto ja Insinööriliitto.

Edunvalvontaa tehdään jäsenten tarpeiden mukaisesti. TIRO toteuttaa vuoden aikana jäsenkyselyitä ja kerää opiskelijoilta palautetta, joiden pohjalta järjestetään muun muassa tapaamisia osaamisyksikön johdon kanssa. TIROn edunvalvontavastaavan tehtävä on koordinoida edunvalvontatoimintaa TIROssa.

Miten vaikutat omaan koulutukseesi ja mitä teet kohdatessasi ongelman?

Itse voit vaikuttaa koulutuksesi laatuun ja sisältöön vastaamalla huolellisesti opintojakso- sekä vuosipalautekyselyihin. Antamalla palautetta niin hyvistä kuin kehittämistä vaativistakin asioista vaikutat siihen, että jo toimivista tavoista pidetään kiinni ja kehittämistä vaativat tiedostetaan. Voit antaa palautetta myös suoraan opettajalle jo opintojakson aikana, jolloin asioihin voidaan reagoida nopeammin.

Jos kohtaat haasteita opinnoissasi liittyen esimerkiksi arviointeihin, opetuksen laatuun ja toteuttamiseen tai vaikkapa harjoitteluihin liittyen, voit olla yhteydessä matalalla kynnyksellä TIROon ja TIROn edunvalvontavastaavaan. Me autamme sinua asiasi ratkaisemisessa loppuun asti!