Häirintävapaus

Meillä kaikilla on häirintävapaus. Se takaa yksilöille oikeuden olla vapaina häirinnästä tai ahdistelusta. TIRO sitoutuu kaikissa tapahtumissaan ja toiminnallaan noudattamaan häirintävapautta. Vaadimme
sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Häirintävapaus sisältää monia eri näkökohtia, kuten esimerkiksi:

  • seksuaalinen häirintävapaus
  • sukupuolellinen häirintävapaus
  • kouluympäristön häirintävpaus
  • sähköinen häirintävapaus eli häirintävapaus mm. sosiaalisessa mediassa
  • rodullinen tai etninen häirintävapaus
  • uskonnollinen häirintävapaus

 

Näillä periaatteilla pyritään edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, jotta jokainen yksilö voi elää turvallisessa ja kunnioittavassa ympäristössä. Jos kohtaat häirintää, oli tilanne sitten koululla tai koulun ulkopuolella esimerkiksi opiskelijatapahtumassa, uskalla hakea apua ja tuoda epäoikeudenmukaisuus ilmi. Häirintäyhdyshenkilöt ovat sitä varten.