Edut ja palvelut

Edut ja palvelut jäsenenä

TIRO ry:n jäsenelle paikallisia etuja ja palveluita ovat haalarit, kulttuuritapahtumien alennukset, sekä tapahtuma-alennukset. TIRO ry:n jäsen kuuluu samalla myös Insinööriopiskelijaliittoon, joka on osa Insinööriliittoa. Täten TIROn jäsen on oikeutettu myös liiton etuihin ja palveluihin.

Paikalliset edut

TIROn kautta saat opiskelijan tärkeimmät tunnusmerkit, nimittäin haalarit! Jäsenelle haalarit maksaa 30€ ja ei-jäsenelle 60€.

Haalareita tilataan aina elokuun viimeisillä viikoilla ja tammikuussa aloittaville tarvittaessa kevään aikana. Mikäli jäit ensimmäisenä vuonna ilman, voit myös muina vuosina tilata näihin aikoihin itsellesi haalarit.

TIRO järjestää kulttuuritapahtumia mm. elokuvien ja speksiesitysten tiimoilta. Mikälisikäli nämä ovat sinun juttu, niin jäsenenä saat lipuista alennuksen, kun ostat ne meidän kautta. Muista kuitenkin, että lippuja on aina rajoitettu määrä!

Tapahtumista löydät enemmän tietoa tapahtumat välilehdestä, mutta lähestulkoon kaikkiin tapahtumiin saa halvemman lipun jäsenenä. Mitä vielä odotat! Käy liittymässä niin kaikkeen osallistuminen on halvempaa koko jäsenyyden ajan.

Liiton tarjoamat edut

Liiton asiakaspalvelun puhelinnumero 0201 801 801

Asiakaspalvelu neuvoo arkisin klo 9-16 kaikissa liiton asioissa

Insinööriliiton nettisivut

Insinööriliiton työsuhdeneuvonta opastaa ja auttaa työsuhteisiin ja työelämän arkeen liittyvissä asioissa. Tyypillisesti työsuhdeneuvontaa otetaan yhteyttä, jos työsuhteen ehdoissa ilmenee epäselvyyksiä ja työolosuhteissa tapahtuu ei-toivottuja muutoksia.

Näissä tilanteissa ensimmäisen kontakti on pääsääntöisesti oma luottamusmies. Jos luottamusmiestä ei ole, kannattaa ottaa viipymättä yhteyttä työsuhdeneuvontaan.

Ongelmia on mahdollista ennaltaehkäistä tarkistuttamalla erilaiset työsuhteeseen liittyvät sopimukset liiton asiantuntijoilla ennen niiden allekirjoittamista. Näin varmistat, että ymmärrät sopimuksen sisällön ennen allekirjoittamista ja vältyt mahdollisilta ikäviltä yllätyksiltä.

Työsuhdeneuvonnassa jäseniä palvelevat asiamiehet, lakimiehet ja työsuhdeneuvojat. Palvelut ja asiantuntijat tavoitat parhaiten liiton asiakaspalvelun kautta, puh. 0201 801 801, arkisin klo 9-16, asiakaspalvelu(at)ilry.fi. Muistathan mainita jäsennumerosi ottaessasi yhteyttä. Jäsennumero on liiton jäsenkortissa.

Sopimusten kommentointi

 • työsopimukset
 • komennus-, johtaja- ja osakassopimukset
 • työsuhteen päättösopimukset
 • erilliset, laajemmat kilpailukielto- ja salassapitosopimukset
 • immateriaalioikeuksiin liittyvä sopimukset
 • koulutuskustannussopimukset
 • työehtosopimusten mukaiset paikalliset sopimukset
 • muiden paikallisten sopimusten kommentointi (esim. sopimukset liukuvasta työajasta, sopimukset varhaisesta puuttumisesta)

Oikeudellinen neuvonta

 • työ- ja virkasuhteisiin liittyvät oikeudelliset kysymykset
 • työttömyysturvakysymykset, työttömyysturvalain tulkintaan liittyvät kysymykset
 • työntekijän vahingonkorvausvastuuta koskevat kysymykset
 • työrikosasiat
 • valitukset työttömyyskassan päätöksistä työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle

Työpaikan tilanteet

 • työpaikkakiusaamiseen liittyvät asiat
 • vaativuustaso/palkkakysymykset
 • yhteistoimintamenettelyyn liittyvä käytännön ohjeistus
 • tilanteet, joissa edellytetään suoraan yhteydenottoa työnantajaan (esim. palkkasaatavien perintä, työsuhteen päättämisperusteiden selvittäminen)
 • työehtosopimuksen tulkinta
 • luottamusmiehen valinta

Palkkaneuvonta auttaa jäseniä palkkaan ja palkkaneuvotteluihin liittyvissä kysymyksissä. Palkkaneuvonnan työkaluja kannattaa käyttää, jos mietit palkkatoivetta työhakemukseen, pohdit sopivaa palkkatasoa työtehtäviesi muuttuessa nykyisessä yrityksessä tai jos koet nykyisen palkkasi olevan jäljessä yleisestä palkkatasosta.

Asiantuntijoiden vinkit kannattaa hyödyntää myös palkkaneuvotteluihin valmistautuessa; miten perustella kykysi työnantajalle tai kuinka saat työnantajan näkemään osaamisesi. Palkkaneuvonta on myös opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden apuna oikean palkkatason löytämisessä kesätyö- tai harjoittelupaikkaan, insinöörityöhön tai ensimmäiseen oman alan työpaikkaan liittyen.

Jäsenenä saat apua myös työnhakuun, oman uran suunnitteluun ja koulutusvaihtoehtojen pohdintoihin liittyvissä kysymyksissä.

Insinööriliiton tutkimustiimi tuottaa ajankohtaista ja luotettavaa tutkimus- ja tilastotietoa. Tietoa tuotetaan sekä jäsenten käyttöön että liiton eri toimintojen ja yhteistyötahojen tarpeisiin.

Tietoa kerätään insinöörien ammattikunnasta, liiton jäsenistä, ylemmistä toimihenkilöistä, ammattijärjestöistä, kansantalouden kehityksestä, työelämän kehityksestä sekä ympäristöstä, jossa insinöörit ja muut ylemmät toimihenkilöt toimivat.

Liiton omia tutkimuksia ovat vuosittain toteutettava työmarkkinatutkimus, vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus ja opiskelijoiden työssäkäyntitutkimus.

Insinöörien työuria seurataan joka viides vuosi toteutettavilla uraseurantatutkimuksilla.

Liiton tutkimustiimi tekee yhteistyötä useiden tahojen kanssa ja on mukana monissa erilaisissa tutkimushankkeissa. Yhteistutkimuksia tehdään esimerkiksi Tekesin, Työterveyslaitoksen ja yliopistojen kanssa.

Työelämäoppaat ohjeistavat erinäisissä työpaikan tilanteissa. Näköisoppaat löydät täältä: Työelämäoppaat.

Työttömyyskassaan kannattaa liittyä heti kun olet ensimmäisessä palkatussa työpaikassa, vaikka olisitkin vasta opintojen työharjoittelussa.

Joskus työelämä yllättää ikävällä tavalla ja voit joutua irtisanotuksi tai lomautetuksi. Insinööriliiton kautta voit kuulua KOKO-kassaan ja turvata toimeentulosi muutostilanteessa, sillä työssäoloehdon täytyttyä olet lähtökohtaisesti oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan.

Insinööriliiton jäsenenä voit liittyä KOKO-kassaan ollessasi palkkatyössä. Liittymisen voi tehdä jäsensivuille kirjautumalla muutospyynnöllä jäsennäkymässä. Jäsentiedoista voit myös tarkistaa, oletko jo kassan jäsen. Muista päivittää samassa yhteydessä uudet yhteystietosi.

Liity kassaan

Ohje kassaan liittymiseen

Kassaan voi liittyä myös lähettämällä sähköpostia Insinööriliiton asiakaspalveluun.

Insinööri on insinöörien ja muiden tekniikan alan asiantuntijoiden sekä insinööriopiskelijoiden jäsenlehti. Lehti tarjoaa ajankohtaista tietoa työelämästä, osaamisesta ja edunvalvonnasta sekä yhteiskunnasta. Lisäksi lehdessä on jäseniä koskevia tutkimustuloksia ja tietoa liiton toiminnasta.

Insinööri-lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa ja sen levikki on noin 70 000. Lehden näköisversio on luettavissa verkkolehdessä www.insinoori-lehti.fi. Verkkolehden lehtiarkistossa on näköislehdet vuodesta 2008 lähtien.

Insinööriliiton jäsenenä saat kattavan vapaa-ajan turvapaketin: matkustajavakuutus, matkatavaravakuutus, matkavastuuvakuutus ja matkaoikeusturvavakuutus sekä vapaa-ajan tapaturmavakuutus.

Matkustajavakuutuksessa ovat vakuutettuina myös vanhempansa ja isovanhempansa kanssa matkustavat alle 20-vuotiaat lapset. Opiskelijajäsenillä vakuutus on toissijainen, mikäli henkilö on oikeutettu saamaan korvauksia esimerkiksi oppilaitoksen vakuutuksen perusteella.

Voimassa olevan jäsenkortti toimii matkavakuutustodistuksena. Vakuutukset tarjoaa Turva.

Liiton jäsenillä on Järjestön jäsenen vastuuvakuutus (JVA 313.1). Vastuuvakuutus antaa turvaa vahingonkorvausvelvollisuuden varalta (koskee henkilövahinkoja, esinevahinkoja ja varallisuusvahinkoja, jotka ammatissasi virheellä tai laiminlyönnillä aiheutat työnantajallesi, työtoverillesi tai sivulliselle henkilölle ja joista voimassa olevan oikeuden mukaan olet korvausvastuussa).

Insinööriliitolla on Eversheds Asianajotoimiston kanssa sopimus puhelinneuvonnasta jäsenten yksityiselämän oikeusasioissa. Itse palvelu on ilmainen ja koskee myös jäsenen kanssa samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten asioita.

Neuvonta koskee yksityiselämän oikeusasioita. Neuvoa voi kysyä esimerkiksi perinnöistä ja testamentista, avioehdosta, osituksesta ja lahjoista. Aihepiirin ulkopuolella jäävät työ- ja virkasuhteeseen sekä työtehtäviin liittyvät kysymykset. Niissä on käännyttävä Insinööriliiton työsuhdeneuvonnan puoleen.

Puhelinneuvontaa annetaan arkisin klo 10–16 neuvontanumeroissa:

 • Helsinki 010 684 1400
 • Hämeenlinna 010 684 1401
 • Jyväskylä 010 684 1402
 • Tampere 010 684 1403
 • Turku 010 684 1404

Mainitse, että haluat Insinööriliiton jäsenelle kuuluvaa puhelinneuvontaa. Ilmoita asianajajalle nimesi ja jäsennumerosi. Keskustelun sisältö on luottamuksellinen ja jää asianajajan vaitiolovelvollisuuden piiriin.

Lisätietoa: Yksityiselämän oikeusasiat

Liiton kautta saat tilattua mm. legendaarisen insinöörilakin (toiselta nimeltään imppulakin) ja insinöörisormuksen!

Insinööriliiton kursseille pääsee jäsenenä ilmaiseksi/alennetuin hinnoin.